Radujete li se ponedjeljku?

Kako se osjećate u nedjelju navečer kada znate da sutra ujutro idete na posao?

Većina ne voli ponedjeljak jer većina ne voli svoj posao.

Radujete li se petku?

Kako se osjećate u petak pred kraj radnog vremena kada znate da ste slobodni za vikend?

Vjerojatno odlično!

Zamislite da Vam je svaki dan petak. To bi bilo odlično zar ne?

Business Vam može omogućiti da Vam je svaki dan petak ali …

…. jedan određen period Vam mora svaki dan biti ponedjeljak.

Da bi nešto u životu dobili, morate nešto i dati.

Npr. odlazite u trgovinu po…

Hrvoje Škoro

Autor E-knjige ‘’15 glavnih razloga za vlastiti business’’ I Sportaš I Team Leader

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store